fbpx

Halkalı Ortodonti

Halkalı ortodonti servisimizle sağlıklı bir diş yapısına ve içten bir gülümsemeye kavuşmak ister misiniz?

Ortodonti tedavisi, doğuştan veya sonradan meydana gelen diş yapısındaki bozulmalarda kullanılır. Diş çürümeleri, diş kayıpları veya doğuştan varolan düzensiz diş yapıları için ortodonti servisinde uygun tedavi yöntemleri belirlenerek dişler tedavi edilir.

Halkalı Ortodonti ve Tedavi Yöntemleri

Ortodonti tedavi yöntemleri yaşa göre belirlenerek uygulanır. Erken yaşlarda diş yapısı henüz tam olarak oturmadığı için daha çok önleyici ve sabit dişler için uygun zemin hazırlayıcı niteliklere sahiptir. Sabit dişlerin çıkması ve ergenlik döneminden sonra ise dişleri sabitleyici tedaviler uygulanır.

Uygulanan tedavi yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Önleyici ortodonti tedavileri
  • Koruyucu ortodonti tedavileri
  • Sabit ortodonti tedavileri

Önceliyi Ortodonti Tedavileri

Önleyici ortodonti tedavileri, erken yaşlarda diş yapısını bozacak alışkanlıkların diş yapısına zarar vermesini önlemek amacıyla uygulanır. Özellikle emzirme dönemi ile birlikte küçük çocuklarda görülen emzik alışkanlığı ve parmak emme alışkanlıkları diş yapısının bozulmasına neden olabilir. Bu bozulmaların önüne geçmek amacıyla önleyici ortodonti tedavileri uygulanır.

Önleyici ortodonti tedavisinin uygulandığı dönemde dişler henüz çıkmadığı için bu tedavide temel amaç çıkacak dişlerin sağlıklı bir düzende çıkmasını sağlamaktır. Çıkacak dişlerin üzerine parmak, emzik veya başka sert bir cisimle sürekli bastırılması çıkacak dişlerin düzenini bozacağı bu tedavi yöntemi ileride sağlıklı bir diş yapısı açısından önemli bir tedavidir.

Koruyucu Ortodonti Tedavileri

Halkalı ortodonti servisinde Uzm. Dr. Mert TOPBAŞI tarafından uygulanan koruyucu ortodonti tedavisinde temel amaç çıkacak olan sabit dişler için sağlıklı bir zemin hazırlamaktır. Bu süreçte süt dişleri düştükten sonra diş yapısının bozulmaması, sabit dişlerin sağlıklı bir şekilde çıkması açısından önemlidir.

Süt dişleri düştükten sonra sabit dişler kalıcı diş yapısını oluşturacak ve dişler son şeklini alacaktır. Ailede diş yapısında bozulma, tedavi uygulanan hastanın geçmişinde diş yapısını bozacak bir kaza veya dişler üzerine baskı uyguladığı bir alışkanlığı varsa koruyucu ortodonti tedavisi sağlıklı bir diş yapısı oluşturmak açısından son derece önemlidir.

Önleyici ve koruyucu ortodonti diş tedavileri zamanında uygulanırsa son aşamada uygulanan ve dişler üzerinde uzun süre kalması gereken diş teli tedavisine yani sabit ortodontik tedaviye ihtiyaç kalmayabilir.

Sabit Ortodonti Tedavileri

Önleyici ve koruyucu ortodonti tedavilerinin yapıldığı erken yaşlarda diş yapısına müdahale edilmediğinde sabit dişler yerleşerek sabit diş yapısını oluştururlar. Bu evrede diş yapısını düzenlemek için uzun süreli kontrol ve tedaviyi gerekli kılan diş teli tedavisi uygulanır.

Halkalı ortodonti servisi tarafından yapılan teşhis ve tetkiklerde olması gereken diş yapısı belirlenerek dişlere diş teli takılır ve belirli aralıklarla bu teller ayarlanarak diş yapısı sabitlenir. Böylece istenilen diş yapısı elde edilmiş olur.

Diş telleri dişlerin ön tarafına veya dışarıdan görünmeyecek şekilde iç taraflarına yerleştirilebilir. Yeni yöntemlerde kullanılan şeffaf diş plakları diş teline göre kullanımı daha kolay olduğu için uzman doktor tarafından kullanılması uygun bulunursa tercih edilebilir.

Halkalı Ortodonti ve Şeffaf Plak Uygulaması

Şeffaf plak uygulamaları, diş telleri yerine kullanılabilecek alternatif bir yöntemdir. Bu uygulamada diş yapısına uygun şekilde şeffaf plaklar üretilir. İlk uygulamada düzenlenmesi gereken dişlerin uygun konuma getirilmesi için uygun plak yerleştirilir. Diş yapısına göre değişmekle birlikte iki hafta sonra bu ilk plak çıkartılarak yerine ikinci plak yerleştirilir.

Böylece kademe kademe plaklar değiştirilerek diş yapısında istenilen netice elde edilir.

Şeffaf diş plakları üretilirken dişlerin 0.05 mm hareket etmesi hedeflenerek diş pozisyonları ayarlanır. Bu şeffaf plaklar hazırlanmadan önce hastanın diş yapısı ve ağız için 3 boyutlu tarama yöntemi ile taranarak üretim tasarımının yapılacağı bilgisayara aktarılır.

Halkalı ortodonti servisinde uygulanacak şeffaf plak tedavisi ile siz de arzuladığınız dişlere kolayca kavuşabilirsiniz.

Add Comment